Copywriting: wat is een goed verhaal?


Een verhaal dat klaar en duidelijk is, en een antwoord biedt op de vraag van de lezer, jouw doelgroep.

Een verhaal dat to-the-point is en zegt wat jij voor hem of haar kan betekenen. Niet alleen in cijfers en data, maar vooral in waarde. En in een taal die iedereen begrijpt. Dus geen vakjargon.

Content marketing en storytelling maken deel uit van je online strategie. Je pakt de lezer vast en neemt hem mee.

En ook offline wil je dat de lezer gebeten wordt door hetgeen hij leest.

Wie schrijft dit nu beter dan jijzelf?


Inderdaad, jij kent het best je doelgroep: je klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers, … En uiteraard weet je ook beter dan wie ook wàt je wil vertellen en wat je ermee wil bereiken.

Maar, tijd en mankracht ontbreken je om dit naar behoren uit te werken.

Of je hebt niet de nodige “skills” in huis om je boodschap in de juiste vorm en met gerichte woorden te vatten.

Als Vivec de pen ter hand neemt


Eerst leggen we samen het fundament van jouw “story”:

  • Waar sta je voor? Wat is je DNA?
  • Welke boodschap wil je brengen? Wat wil je bereiken?
  • Naar welke doelgroep?
  • Via welk medium: bedrijfsbrochure, productfolder, catalogus, website, direct mailing, nieuwsbrief

Op basis daarvan verdiept Vivec zich in jouw onderwerp en gaat aan de slag. Je verhaal krijgt gaandeweg vorm en wordt tussendoor ook afgetoetst. Of het nu zakelijk getint is, informatief of commercieel, algemeen of persoonlijk, steeds houdt Vivec jouw doel voor ogen.

Alleen zo krijg je immers copywriting met impact.

Ja, deze aanpak spreekt me aan. Ik wil ook een verhaal met impact.

Jouw project van concept tot realisatie? Het kan!


Inderdaad, Vivec kan ook op projectbasis  je communicatieplan vorm geven. En je projecten van A tot Z coördineren. Hiervoor werkt Vivec samen met externe partners zoals grafisch ontwerpers, drukkers, websitebouwers, …

Misschien sta je voor een uitdaging waar je tijdelijk iemand voor nodig hebt? Schakel Vivec dan in als freelancer.

De jarenlange ervaring als verantwoordelijke marketing en sales bij Stichting Flanders Technology International, Kinepolis Group, Technopolis en SAMMAN is hiervoor een belangrijke troef.